Kauf bazar

KaufMAX Club je odlučio da za svoje verne članove pokrene Kauf Bazar, putem kojeg, prilikom svakog Vašeg poziva, imate mogućnost da upitate svog operatera za dnevnu ponudu na Kauf Bazaru.

Kauf Bazar će svakodnevno pripremari nove akcije i mogućnosti za Vas, ponuda će se menjati iz dana u dan i iz sata u sat... Igra i učestvovanje na Bazaru je potpuno nepredvidivo. Zato, nemojte zaboraviti da pitate operatera za trenutnu ponudu na Bazaru i iskoristite je, jer već kod sledećeg poziva postoji mogućnost da ta ponuda nije važeća ili da propustite poklon ili neku drugu povoljnost koja u tom trenutku važi na Bazaru.